سلام. دوستان در این قسمت می خوام با کمک هم یه انتن ردیاب بسازیم هرکی تجربه داره کمک کنه بعد هم در مورد مدار به هم کمک کنیم.