فرض کنید مداری را در یک نرم افزار مثلأ hspice شبیه سازی کردید
فاکتورهای ارزیابی شما به ترتیب چه طور اولویت بندی می شوند.
1: قابلیت اطمینان: درست بودن خروجی . منظورم اینه که با افت ولتاژ و هر آنچه بر سر مدار میاد سطح منطقی درست باشه.
2: افت ولتاژ
3: توان مصرفی
4: تاخیر
5: PDP

ممنون می شم نظر بدید.