کسی تا به حال مداری را در لئوناردو شبیه سازی کرده و بعد خروجی را به نرم افزار Ledit ببرد؟

منظور از مکان یابی و مسیر یابی در Ledit چیه؟
یکی از دوستان من توی انجام پروژه اش از من کمک خواسته من با اصطلاحات اومده توی قسمت توضیحات پروژه آشنایی ندارم
پروژه مال درس VLSI است و استاد این درس آقای دیده بان استاد دانشگاه امیرکبیر است.
ممنون می شم اگر بتونید کمکم کنید.