سلام
من تازه hip4082 رو براي راه اندازي پل ماسفت سفارش دادم ميخواستم ببينم کسي با اين درايور کار کرده لطفا راهنمائي نمائيد.