دوستان کسی در مورد دوره های مهندسی پزشکی جهاد دانشگاهی تهران ( علوم پزشکی )

اطلاعاتی داره ؟؟ خوب هست یاد بگیرم ؟ و به عنوان حرفه انتخاب کنم :nerd: