دوستان اگه ممکنه لیست عنوان دروسی که برای گرایش قدرت،کنکور ارشد،از طرف وزارت علوم وتحقیقات اعلام شده به همراه اسم بخش های هر درس که حتما بایستی خوانده شود رو ذکر کنید.
لطفا رهنمایی کنید