روش انجام ازمایش الکتروگراویتی و همینطور مدارش رو احتیاج دارم.میشه کمک کنید؟
ممنون میشم.