باسلام خدمت دوستان
آیا تاکنون سعی در خواندن کدهای قطعات SMD داشته اید .بنده بعضی از آنها را به سختی ÷یدا نموده ام که اگر کسی خواست در اختیارش بگذارم ولی برای بعضی دیگر به مشکل خورده ام که در زیر تعدادی از آنها رامی اورم . لطفا مرا راهنماییی کنید که قطعات زیر چی هستند.
NQPV
BPSR
C2N481
27L20
C2F473
C406E
A4KSP
B8C481