از بزرگواران،کسی میتونه مقالات تخصصی در ارتباط با سیم پیچ استفاده شده در دستگاه TMS از قبیل مشخصات خود سیم پیچ،سیگنال اعمال شده به سیم پیچ و شکل موج خروجی رو در اختیار من قرار بده.واقعا ضروریه :agree: