با سلام
محافظ کامپيوتر دارم که وقتي به برق وصل مي کنم چراغ قرمز روشن ميشه و بعد از زمان معمول چراغ سبز روشن ميشه ولي هر چند ثانيه صداي قطع و وصل شدن رله مياد (چراغ سبز همچنان روشنه) و برق خروجي هم قطع و وصل ميشه. به نظر شما ايراد از رله يا خازن هست يا قطعه ي ديگه اي؟
ممنون ميشم اگه کمک کنين.