سلام
کسی میتونه راه تشخیص پایه های میکروفن دوپایه ای که هیچ مشخصه ی خاصی جز نوشته شدن 66sروی بدنه هیچی نداره رو لطف کنه بگه؟
ممنون