سلام 2 تا سوال داشتم اين قطعه تزوکو که قديمي هستش کارش در مدار چيهوسوال بعديم اينه که ميشه از مولد پالس به جاي 555 اي سي استفاده کنم.ايا قدرت فرکانس مربعيش بيشتر يا ولتاژش؟؟