معمولا با یک بار ADD/REMOVE در کنترل پنل مشکل حل میشه و نیاز به پاک . نصب مجدد نیست