در این مدار توسط ic555 میتونید یه تایمر ده دقیقه ای داشته باشید
مدار اموزشی میباشد