دوستان توجه داشته باشن که مدار تا 1 امپر خروجی میتونه بده یعنی بیشتر از این ازش نکشین
-حتما از گرما گیر برای ای سی استفاده کنید