سلام بر دوستان

من وقتي ربات رو رو شن مي کنم با ميکرو L298 و ترانزيستورم TIP به شدت داغ مي کنه در 2و3 ثانيه اول سريع به داغ شدن مي کنه من فکر کنم مشکل از فيوز بيتها باشه نمي دونم

ميکر من Atmega32 هست مي خواستم فيوز بيت ها رو تنظيم کنم

در ضمن از کريستال داخلي 8m هم مي خوام استفاده کنم

اين هم پايه هاي ميکرو در صورت لازم بودن

کد:
Config Portd.0 = Output
Config Portd.1 = Output
Config Portd.2 = Output
Config Portd.3 = Output
Config Portc = Input
Config Porta = Input
Config Portb = Input
Config Portd.7 = Input
Config Portd.6 = Input
اين هم عکس از صفحه پروگرامرم مربوط به فيوز بيت ها !يا


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
وگرنه مشکل از کجاس ؟
مرسي از همه