دوربین های آیفن تصویری موجود از چه سیستمی برای ارسال تصویر به دوربین ها استفاده میکنن؟ راه تقویتشون چیه؟