می خواستم بپرسم کسی از دوستان تا حالا از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشویقی گرفته؟
یا اطلاعاتی در این موارد داره؟