سلام
کسی میدونه تحلیل فرکانسی و مقاومتی pcb طراحی شده در آلتیوم رو چطور میشه انجام داد ؟