سلام دوستان .کسي با cpld هاي شرکت lattice و نرم افزار diamond کار کرده؟