سلام
اگه اخبار و اطلاعاتی راجع به ازمون امسال و احیانا تغییراتی در اون دارید لطفا اینجا به اشتراک بذارید
برای دروس ازمون: زبان (بخش گرامر-لغات-درک متن) و استعداد تحصیلی ، الکترونیک2 ، مدارمجتمع خطی و تئوری و تکنولوژی نیمه هادی هر نوع منبع و رفرنس مناسبی سراغ دارید معرفی کنید
و همچنین اگه تجربه ای در ازمون های سال گذشته و نحوه قبولی در ازمون دارید مطرح کنید
ممنون