با سلام

به مراجع و سرفصل دروس الکترونيک خودرو و دستگاه هاي الکترونيکي خودرو، تهويه مطبوع مناسب براي دوره کارداني ناپيوسته مکانيک خودرو نياز دارم.

با جستجوهاي خودم فقط يک دوره کارداني پيوسته 5 ساله پيدا کردم ، اما اونجا درس الکترونيک خودرو 3 واحدي معرفي شده و سرفصل هاش بسيار مشابه درس الکترونيک عمومي باقي رشته هاس
اما چيزي که من دنبالش مي گردم درس يک واحدي مباني الکترونيک خودرو است :cry:

براي درس دستگاههاي الکترونيکي خودرو، تهويه مطبوع که يه درس دو واحديه هيچي پيدا نکردم. :cry: