دوستان من يک مدار از آموزش Harmonic Balance Simulation مربوط به شرکت Agilent رو با ADS2009 شبيه سازي کردم و با خطاي Abnormal Simulator Termination
مواجه شدم درصورتي که در ADS2011 بدون هيچ ايرادي شبيه سازي انجام شد. کسي ميدونه اين Error براي چي ايجاد ميشه؟؟ چون هر مداري رو بستم همين Error رو ميده!!!