با سلام کسی محور y در نرم افزار ies creator چیزی میدونه؟
محور x که زاویه هست اما محور y طبق چه اساسی نور رو افزایش میده؟ مثلا 1E+2 یعنی چی؟