مداری که در ISE شبیه سازی کردم 3 تا خروجی 16 بیتی داره که در کل می شه 48 تا خروجی، من می خوام این 3 خروجی رو در هم ضرب و تقسیم کنم تا یک خروجی داشته باشم و اونو روی سون سگمنت نشون بدم کسی می تونه منو راهنمایی کنه؟