سلام خدمت دوستان .

من این ترم به سلامتی فارغ التحصیل می شم و استاد راهنمام بهم تا این چهارشنبه فرصت داد که روی موضوعی برای پروژه فکر کنم و بهش پیشنهاد بدم تا شروع به کار کنم!

شما موضوعی پیرامون ترکیبی از قدرت و الکترونیک سراغ دارید؟؟
"ترجیحا موضوع اش جدید و جالب باشه و بشه تو 3 یا 4 ماه تمومش کرد"

قبلا از شما دوستان ممنونم