سلام
تفاوت Eplan 5.5 با Eplan Electric P8 چیه؟ کدوم تو صنعت بیشتر کاربرد داره؟