سلام دوستان
من اين ترم قابليت اعتماد در شبکه هاي قدرت رو دارم

ولي در کارشناسي آمار و احتما مهندسي نداشتم و پاس نکردم . مي گن براي درس قابليت بيشتر از آمار و احتمال هست.

براي همين مي خوام بشينم امار و احتمال مهندسي بخونم ولي نمي دونم کدوم فصل هاش براي درس قابليت نياز هست . اگر دوستان کمک کنند واقعا ممنون ميشم