با سلام.
من یه سوال در مورد کاربرد پردازش سیگنال توی پردازش تصویر دارم. نمیدونم یعنیآ* چیآ* اینکه میگن با کمک سیگنال پراسسینگ سعیآ* کن مساله رو حل کنیآ* نه با روشهای پردازش تصویر! این جمله یعنیآ* چیآ*؟ یعنیآ* من باید از ایمیج سیگنال استخراج کنم و بعد برای کاری که میآ*خوام انجام بدم اون سیگنال هارو پردازش کنم؟
ببخشید اگه سؤالم خیلیآ* سطح پایینه oo: