کد نویسی ضرب کننده( 16bit *16bit ) (booth) را کسی بلده بزاره برام :question:ممنونتون میشم