سلام دوستان
ایا کسی در مورد سیستم های اندازه گیری بیولوژیکی و سیستم های اندازه گیری موجود برای اندازه گیری کمیت داخل بدن اطلاع داره و یا منبعی در این مورد می شناسه؟
ممنونم