توی DesignGuide های ADS تو بخش Power Amplifier هاش چرا تقویت کننده هاش (مثلا کلاس E)دارای port ، بایاس ورودی input bias هستند؟ بایاسی که به ولتاژ 2.75- وصل می شه؟ اگه واسه تامین ولتاژ DC ترانزیستوره چرا منفیه؟ اگه واسه بایاس ترانزیستوره چرا با منبع سیگنال ورودی موازی شده ؟