با سلام . من نياز به يك اسكوپ براي تعميرات تلوزيون دارم . به نظر شما دستگاه اسكوپ بهتر است يا كارت اسكوپ و قيمتهاي آنها چقدر است و آيا در فروشگاه موجود است . در ضمن كارت اسكوپ داراي چه ضعفي ميباشد.