دوستان برای درس ترمودینامیک،pdf کتاب اصول ترمودینامیک ون وایلن به زبان فارسی رو دارید؟؟
خیلی لازمش دارم....
ممنون میشم کمک کنید.....