سلام دوستان
دوستان من با ويژوال بيسيک برنامه اي رو نوشتم حالا ميخوام انتقال به رو سيستم هاي ديگر
حال بايد چيکار کرد که رو سيستم هاي ديگر جواب بده ؟