سلام
من دنبال سنسور لیزی می گردم که بتونم چنتا از اونا رو در کنار هم استفاده کنم و این نزدیکی(حدود 1cm)روی کار همدیگر تاثیر نگذاره.
از سنسور لیزری برای تشخیص جسمی که از جلوی سنسور می گذره استفاده می شود.فاصله جسم تا سنسور متغیره(از 1cm تا 1m)
در کل این پرژه برای تشخیص اندلزه اجسام می باشد
لطفا اگه کسی اطلاعاتی داره بگذاره