سلام یه مدار مالتی پلکس هست که باید توی یه محیط نویزی نصب بشه کسی راهکاری داره که این نویز روی این مدار تاثیر نگذاره.