سلام دوستان...
چطور می تونم در متلب سلف های L1 و L2 با ضریب تزویج 1 به هم کوپل کنم؟؟؟؟؟؟؟

عکس زیر: