سلام بچه ها.
ميخوام براي ورودي گيت ماسفت از موج PWM استفاده کنم.
چطور ميشه در Hspice اين PWM رو شبيه سازي کنم؟