سلام من يه شماي كلي از موتور سه فاز همراه با كنتاكتور و انژكتور در مدار با تعين چپ گرد راست گرد