قدرت مندترین و بهترین زبان ،اسمبلی است
سوال
به طور مثال زیر برنامه در آدرس 1000نوشته شده
org 0x1000
clr r20
ldi r20,0b01101
;end
یک زیر برنامه ی دیگر در آدرس 2000 نوشته شده
org 0x2000
moww x,z
sub r1,r5
.
.
.
;end
حال من یک برنامه جدید نوشتم در آدرس صفر می خواهم این دو زیر برنامه را به برنامه ی اصلی اتصال دهم باید چکار کنم
راه ساد ه متن این دو را در برنامه ی اصلی پیس کنم (که باعث شلوغی برنامه می شود )
راه دوم اتصال این دو زیر برنامه به برنامه ی اصلی
سوال: چطور بدون اینکه برنامه ی اصلی رو شلوغ کنیم کد های رو بست بزنیم؟
من یک هفته گیر کردم :angry:
دوست دارم برنامه اصلیم (min)خلوت باشه اما الان دویست سیصد خط برنامه هست اگه یه موقع بیست خطشم پاک شه کی میفهم دوستان اگه بلیدن کمکم کنید :cry:
درضمن با avrstudio کار می کنم