اطلاعاتی در مورد رگولاتور های خازنی مورد استفاده در شبکه های توزیع می خواستم(در مورد ای سی مورد استفاده در ان ومدار داخلی انها)؟

با تشکر