با سلام ميخواستم بدونم کسي حل pcpice کتاب مباني ميکروالکترونيک بهزاد رضويو نداره؟
خيلي گيرم اگه ميشه کمکم کنيد فردا دوتا ميان ترم دارم اينو هم دارم از فصل 11 تمريناي 63 63
از فصل 12 تمريناي 80 83 با تشکر