سلام می خواستم خواهش کنم دوستانی که در مورد محاسبات دفترچه برق اطلاعاتی دارند نمونه پروزه قرار بدند تا بتونیم از اطلاعاتشون استفاده کنیم