سلام.
دنبال ديتا شيت سنسور+شماي فني ميگردم براي پايان نامه کارشناسي
حدود 1000 نوع سنسور با ديتا شيتو +شماي فني
کسي ميتونه کمکم کنه در اين مورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :nerd: