دوستان در مدارهاي زير چه طور مي شود مقاومت ورودي و خروجي رو اندازه گرفت؟

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت
تا اونجايي که مي دونم در مورد ورودي مي شود از همون تکنيک Vt و It استفاده کرد و ...

ولي براي مقاومت خروجي اصلا نمي دونم چه جوري مي شه ، با ADS اين رو فهميد؟!!!!