سلام
براي تشخيص اينکه پلاريزاسيون انتن طراحي شده در hfss از چه نوعي است کدوم نمودار را بايد مشاهده کرد . و تحليل اون نمودار به چه صورت است . يعني در چه صورت پلاريزاسيون دايروي ،خطي،دايروي راست گرد و يا چپ گرد است.
البته تو يه تاپيک تشخيص رو با استفاده از نمودار گين توضيح داده بودين ولي من از روي Axial Ratio (بر حسب فرکانس) ميخوام بدونم چه نوع پلاريزاسيوني دارم.
ممنون