با سلا خدمت دوستان من نمونه سوالات فیزیک پیش هالیدی جلد یه رو می خواستم کمک کنید.