آقا يه سوال (در اينجا کلمه آقا هم مال آقايون هست هم مال خانم ها)

فرق اينکه دکترا رو از پرديس بگيري با معمولي چيه؟ (به غير از شهريه اش منظورم بود)
تو مدرک بنويسن واحد پرديس فلان دانشگاه براي هيت علمي شدن فرقي ميکنه؟

اصلا کلاسش فارسيه؟يا انگليسي؟ اخه بين الملل نوشته؟