با سلام،
کتاب جديد روباتيک با محوريت روباتهاي تعادلي (حفظ تعادل) از کانون نشرعلوم.
تو اين کتاب نحوه طراحي علمي و عملي و ساخت چند نمونه روبات تعادلي آموزش داده شده. ويديوي زير رو از دست نديد!
لينک ويديو از يکي از روباتهاي تشريح شده در کتاب:

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت